Doğa Yürüyüşü

Kaçkar Dağı Doğa Yürüyüşü Parkurları

Kaçkar Dağı Doğa Yürüyüşü

Kaçkar Dağı doğa yürüyüşü parkurları ve Ağrı dağından sonra (ki Ağrı dağına şşuan için çıkışlar güvenlik yönünden yasaklandı) en çok tercih edilen bölgedir. Ayrıca gerek Treking gerekse de dağcıların dağ yürüyüşlerinde ki en ideal noktadır.

Kaçkarlarda toplam 20 parkurda 31 rota belirlemişlerdir. Parkurların havzadaki dağılımlarına bakıldığında Kaçkarların güneyde 4 yerleşim merkezi bölgesinde, 7 vadiden oluştuğu ve bölgenin kuzeyinde 3 yerleşim merkezinden, 14 vadiden oluştuğu görülmüştür. Ayrıca her iki bölgede 13 yaylanın da bu parkur ve rotaların güzergâhı üzerinde olduğu belirlenmiştir.

Kaçkar Dağı Yürüyüş Parkurları

Cimil Yaylası- Ovit Yedi Göller Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Cimil vadisinde bulunan Cimil yaylası İkizdere’nin güneydoğusunda ilce merkezine 28 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ovit Yedi Göller ise Ġspirin kuzeyinde Ovit vadisinin doğusundaki Mor yaylanın kuzeyinde bulunmaktadır. Ovit yedi göller İspirden ara yoluyla 40 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Cimil Yaylası- Ovit Yedi Göller Parkurunun Görünümü

Söz konusu parkuru “güvenlik” açısından olumlu bulmayan kaynak kişiler bunun sebebi olarak “yerleşim yerlerine uzak” şeklinde ifade etmişlerdir. Aynı parkuru “kamp alanı” bakımından yetersiz olabilir.
Bu verilere göre Cimil yaylası-Ovit yedi göller parkurunun, güvenlik ve kamp alanı özelliklerinin olumsuzlukları giderildiği takdirde spor turizmi açısından müspet bir
parkur olduğu söylenebilir.

İspir Yedi Göller Köyü-Verçenik Yaylası Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Verçenik yaylası Fırtına nehrinin başlangıç noktalarından olan Verçenik vadisinde Çamlıhemşin’den 44.5 km mesafede bulunmaktadır. İspir Yedigöller köyünü ise İspir ilçesinin doğusundaki Çakmaklı yerleşim yerinin kuzeyinde, Aksu yerleşim merkezinin kuzeybatısında 20 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

İspir Yedi Göller Köyü-Verçenik Yaylası Görüntüsü

Kaynak kişilerin üç tanesi birinci rotaya “mesafe” bakımından olumsuz görüş belirtmişlerdir. Sebep olarak diğer rotaya oranla uzun olması gösterilmiştir. Kaynak kişilerden dördü, ikinci rotayı “flora ve yerleşim yerlerine yakınlık” bakımından eksik bulmuşlardır. Neden olarak “bitki örtüsünün az olması, lojistik destek alabilecek yerleşim merkezlerinin olmaması” gösterilmiştir.
Her iki parkur değerlendirildiğinde katılımcılara rotaların değişkenlere göre tercih etme imkanı sunduğu görülmektedir.

Ovit Yedigöller-Kapalı Göller Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Ovit Yedi Göller ise İspirin kuzeyinde Ovit vadisinin doğusundaki Mor yaylanın kuzeyinde bulunmaktadır. Ovit yedi göller İspirden kara yoluyla 40 km mesafede bulunmaktadır. Araçla ulaşım mümkündür. Kapalı göller ise Verçenik yaylasında Fırtına deresinin başlangıç noktası olan Verçenik zirvesinin hemen kuzeyinde Çamlıhemşin’den 48 km mesafede bulunmaktadır. Araçla ulaşım Verçenik yaylasında bulunmaktadır.

Ovit Yedi Göller Yürüyüş Parkuru Görüntüsü

Kaynak kişilerin üçü birinci rotaya “mesafe” bakımından olumsuz görüş belirtmişlerdir. Sebep olarak diğer rotaya oranla uzun olması gösterilmiştir. İkinci rota ise “güvenlik ve zorluk” bakımından dört kaynak kişi tercih etmezken bir kaynak kişi “flora” açısından tercih etmemiştir. Nedenine bakıldığında Söz konusu parkuru “güvenlik ve zorluk” bakımından olumlu bulmayan kaynak kişiler bunun sebebi olarak “yerleşim alanlarına uzak”, “kaygan ve ıslak zemin”, “dar ve çarşak patika” şeklinde ifade etmişlerdir. Bir kaynak kişi ise rotayı “flora” bakımından eksik bulduğunu belirtmiştir.
Bu verilere göre her iki rota değişkenler konusunda farklılıklar göstermesi spor turizm bakımından zenginlik arz etmektedir.

Çağıllı Yayla-Verçenik Yaylası Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Cimil vadisinde bulunan Çağıllı yayla İkizdere’nin güneydoğusunda ilce merkezine 32 km uzaklıkta bulunmaktadır. Verçenik yaylası Fırtına nehrinin başlangıç noktalarından olan Verçenik vadisinde Çamlıhemşin’den 44.5 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu parkurun birinci rotasında kaynak kişilerin değişkenlerin tamamında bu rotayı onayladıkları görülmektedir.
Kaynak kişilerin tamamı parkurun ikinci rotasında “flora” bakımından olumsuz görüş bildirmişlerdir. Sebep olarak bu rotanın “bitki örtüsü” konusunda eksik olmasını göstermişlerdir.
Üçüncü rotanın değerlendirilmesinde dört kaynak kişi “zorluk” açısından bu rotayı tercih etmediğini, bunun nedeni olarak ta “dar ve çarşak patika” şeklinde ifade etmişlerdir. İki mülakatçı ise rotayı “flora” bakımından eksik bulduğunu belirtmiştir.
Bu parkurda bulunan üç değişik rotanın değişkenler bakımından farklılıklar sunması bölgeye gelen ziyaretçilere tercih imkanı sunmaktadır. Bu da trekking ve spor turizm açısından bölgenin alternatifli bir konumda bulunduğunu göstermektedir.

İspir Yedigöller Köyü – Ovit Yedi göller – Verçenik Yaylası Parkuru

Genel Tanıtım: Verçenik yaylası Fırtına nehrinin başlangıç noktalarından olan Verçenik vadisinde Çamlıhemşin’den 44.5 km mesafede bulunmaktadır. İspir Yedigöller köyünü ise İspir ilçesinin doğusundaki Çakmaklı yerleşim yerinin kuzeyinde, Aksu yerleşim merkezinin kuzeybatısında 20 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Bu parkuru kaynak kişilerden biri “mesafe”, “zaman” bakımından benimsemediğini belirtirken, buna neden olarak “başlangıç ve bitiş noktalarının” farklı coğrafi alanlarda bulunmasını göstermişlerdir. Aynı parkuru “zaman” açısından olumsuz bulan kaynak kişi aynı gerekçeleri ileri sürmüştür. Kaynak kişilerin tamamı “yerleşim yerlerine yakınlığı” bakımından bu parkuru olumsuz değerlendirmişlerdir.
Bu verilere göre parkur güzergahında yerleşim yerleri tanzim edildiğinde spor turizm açısından olumlu bir parkur olduğu söylenebilir.

Çermeşk-Kaleköy Yaylası Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Fırtına nehrinin başlangıç notalarından bir tanesi olan Çermeşk yaylası Verçenik yaylasının batısındaki vadide, Çamlıhemşin’den 36,7 km mesafede bulunmaktadır. Kaleköy Fırtına nehrini besleyen Çamlıhemşin’in güneyinde ki Hisarcık’ın güney doğusundaki vadide bulunmaktadır. Çamlıhemşin’e 33 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu parkuru “mesafe” bakımından olumlu bulmayan kaynak kişiler bunun sebebi olarak “ parkur uzunluğunu” göstermişlerdir. Aynı parkuru “zaman” açısından olumsuz bulan kaynak kişi aynı gerekçeleri ileri sürmüştür.
Bu verelere göre Çermeşk-Kaleköy Yaylası Parkurunda mesafe ve zaman değerlendirme dışında tutulduğu takdirde trekking ve spor turizm açısından müspet bir parkur olduğu söylenebilir.

Ambarlı-Ortaköy Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Ambarlı Hemşin ilçesinin güneyinde Zuha, Kantarlı, Gito yaylalarının devamında 41,3 km mesafede bulunmaktadır. Ortaköy Fırtına nehrini besleyen vadinin başlangıcında Çamlıhemşin’den 33,2 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Bu parkurda üç rota bulunmaktadır. Birinci rotayı kaynak kişilerden biri “mesafe” ve “zaman” bakımından olumsuz bulmuş, sebep olarak “ parkur uzunluğunu” göstermiştir. Aynı parkuru “zaman” açısından olumsuz bulan kaynak kişi aynı erekçeleri ileri sürmüştür. İkinci rota da “kamp alanı” kaynak kişilerden ikisi tarafından tercih edilmemiştir. Nedeni ise “dik yamaçlar” olduğu belirtilmiştir.

Kaynak kişilerin tamamı “görsellik ve yerleşim yerleri” bakımından bu rotayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Buna sebep olarak “coğrafi yapı, görüş alanı” ve “yerleşim yerleri” olduğunu bildirmişlerdir.
Kaynak kişilerin tamamı üçüncü rotayı “yerleşim yerleri” bakımından tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Nedenine bakıldığında rotanın “yerleşim merkezine” uzak olduğu görülmüştür.
Bu parkurda üç rotanın bulunması değişkenlerin farklılık sunması ve ayrıca şito da 20 yataklı pansiyonun olması spor turizmi ve trekking bakımından bu parkuru güçlü kılmaktadır.

Baş Yayla-Palovit Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Baş yayla Fırtına nehrinin başlangıç havzasında bulunan Hisarcık yerleşkesinin güney doğusundaki vadide bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 34 km mesafede bulunmaktadır. Palovit yaylası Çat yerleşkesinin doğusundaki Trovit vadisinin arkasındaki vadide bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 41,5 km mesafede
bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu rotalarda kaynak kişilerin tamamı değişkenler bakımından olumlu görüşbelirtmişlerdir. Bu verilere göre Kaçkar havzasında kaynak kişilerin değişkenler açısından ilk sıralarda gösterdikleri parkur Baş yayla – Palovit parkuru olduğu söylenebilir.
Değişkenler ziyaretçilere olumlu bir şekilde tanıtıldığı takdirde yöreye Spor turizmi ve trekking bakımından müspet bir katkı sağlayacaktır.

Baş Yayla-Hadeçur Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Baş yayla Fırtına nehrinin başlangıç havzasında bulunan Hisarcık yerleşkesinin güney doğusundaki vadide bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 34 km mesafede bulunmaktadır. Çoruh nehri üzerinde Sırakonaklar’dan Hadeçur 16 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Bu parkuru kaynak kişilerin tamamı “mesafe” ve “zaman” bakımından benimsemediğini belirtirken, buna neden olarak “başlangıç ve bitiş noktalarının” farklı coğrafi alanlarda bulunmasını göstermişlerdir.
Bu parkur Kaçkarlarda dağın güney – kuzey doğrultusunda trekking yapmak isteyenler için ideal bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Hadeçur un 10 yataklı pansiyonu da parkura önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Palovit-Yukarı Kavron Yaylası Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Palovit yaylası Çat yerleşkesinin doğusundaki Trovit vadisinin arkasındaki vadide bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 41,5 km mesafede bulunmaktadır.
Yukarı Kavron yaylası Ayder’e güneye doğru batıdaki vadi takip edilerek 13 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur

Bu parkurda iki rota bulunmaktadır. Birinci rotada kaynak kişiler değişkenlerin tamamı konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu da rotanın aranan bütün özellikleri taşıdığını göstermektedir.
İkinci rotaya bakıldığında kaynak kişilerin bazıları “mesafe” bakımından rotayı tercih etmedikleri görülmektedir. Sebep olarak “parkur güzergahı” gösterilmektedir.
Bu verilere göre parkurun bölgedeki yerleşim merkezlerine yakınlığı da dikkate alındığında önemli bir konumda bulunduğu söylenebilir. Ayrıca Yukarı Kavrondaki 30 yatak kapasiteli pansiyon bölgeyi spor turizm açısından önemli bir konuma getirmektedir.

Baş Yayla-Yukarı Kavron Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Baş yayla Fırtına nehrinin başlangıç havzasında bulunan Hisarcık yerleşkesinin güney doğusundaki vadide bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 34 km mesafede bulunmaktadır. Yukarı Kavron yaylası Ayder’e güneye doğru batıdaki vadi takip edilerek 13 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Bu parkuru kaynak kişilerin tamamı “mesafe” ve “zaman” bakımından benimsemediğini belirtirken, buna neden olarak “başlangıç ve bitiş noktalarının” arasındaki vadilerde farklı avantajlı rotaların bulunduğunu belirtmişlerdir. Kaynak kişilerin bir kısmı “zorluk” açısından da bu parkuru tercih etmediklerini belirtmişlerdir.
Sebebine bakıldığında “dar patikaların ve ıslak zeminlerin” olduğunu belirtmişlerdir.

Bu verilere göre Kaçkar dağlarının hemen eteğinden doğudan batıya doğru uzanan Baş yayla-Yukarı Kavron parkuru zorluk özelliklerinin olumsuzlukları giderildiği takdirde spor turizm açısından bölgeye katkı sağlayacağı söylenebilir.

Ayder-Amlakit Doğa Yürüyüşü Parkuru

Genel Tanıtım: Çamlıhemşin’den Ayder’e 17,5 km mesafede bulunmaktadır.Amlakit yaylası Çat yerleşkesinin doğusundaki Trovit vadisinin arkasındaki Palovit yaylasının kuzeyinde bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 45,5 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu parkura “zorluk ve güvenlik” bakımından bazı kaynak kişilerin olumsuz görüş bildirdikleri görülmektedir. Buna sebep olarak “dar ve dik patikalar, lojistik destek verilemeyecek alanlar” olduğu ifade edilmiştir.
Bu verilere göre Ayder-Amlakit parkurunun zorluk ve güvenlik özelliklerinin olumsuzlukları giderildiği takdirde Ayder turizm merkezine spor turizm açısından müspet bir katkı sağlayacağı söylenebilir. Parkurun avantajlı yönü Ayder turizm merkezinden başlıyor bulunmasıdır.

Amlakit-Hazindak-Pokut-Sal Parkuru

Genel Tanıtım: Amlakit yaylası Çat yerleşkesinin doğusundaki Trovit vadisinin arkasındaki Palovit yaylasının kuzeyinde bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 45,5 km mesafede bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den Fırtına nehri üzerindeki şenyuva’dan güney doğu istikametindeki Sal yaylasına 18 km mesafede ulaşılmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu parkuru “kamp alanları ve görsellik” bakımından olumlu bulmayan kaynak kişiler bunu sebebi olarak “kamp kurulacak alanlar, coğrafi yapı ve görüş alanları” azlığı şeklinde ifade etmişlerdir.
Bu ifadelere göre Amlakit-Sal parkurunun kamp alanları ve görsellik özelliklerinin olumsuzlukları giderildiği takdirde bölgeye trekking açısından olumlu bir parkur kazandırılacak olduğu söylenebilir. Parkurun tek avantajı güzergah üzerinde Pokut 20, Sal 20 yatak kapasiteli pansiyonların bulunmasıdır.

Yukarı Kavron-Deniz Gölü Parkuru

Genel Tanıtım: Yukarı Kavron yaylası Ayder’e güneye doğru batıdaki vadi takip edilerek 13 km mesafede bulunmaktadır. Yusufeli Olgunlar yerleşim merkezinden patikayla batıdaki vadiden Dilber düzüne, oradan Deniz gölüne ulaşım mümkün olmaktadır.

Bu parkurda üç rota bulunmaktadır. Birinci rotayı değişkenler bakımında bütün kaynak kişiler olumlu bulmuşlardır.
İkinci rotada kaynak kişilerin bazıları “zorluk, yerleşim yerleri ve flora” bakımından olumsuz görüş bildirmişlerdir. Buna sebep olarak “ıslak zemin, çarşak arazi ve yerleşim alanlarına uzak” olmasını göstermişlerdir.
Üçüncü rotada da “güvenlik, zorluk ve yerleşim yerleri” bakımından kaynak kişiler olumsuz görüş bildirmişlerdir. Buna sebep olarak ikinci parkurdaki aynı olumsuz gerekçeler ileri sürülmüştür.
Bu verilere göre Yukarı Kavron-Deniz gölü parkuru spor turizm açısından değerlendirildiğinde birinci rotanın fevkalade avantajlı olduğu söylenebilir. Ayrıca bu rota güzergahında bulanan Olgunlarda 60, Yukarı Kavronda 30 yatak bulunması spor turizm açısından bu rotayı güçlü konuma getirmektedir.

Olgunlar-Hadeçur Parkuru

Genel Tanıtım: Yusufeli Olgunlar yerleşim merkezinden patikayla batıdaki vadiden Dilber düzüne, oradan Deniz gölüne ulaşım mümkün olmaktadır. Çoruh nehri üzerinde Sırakonaklar’dan Hadeçur 16 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Bu parkurda iki rota bulunmaktadır. Birinci rotada kaynak kişilerin tamamı değişkenler konusunda olumlu görüş beyan etmişlerdir.
İkinci rotaya bakıldığında kaynak kişilerin tamamı “görsellik, flora ve yerleşim merkezlerine yakınlık” bakımından olumsuz görüş beyan etmişlerdir. Buna sebep olarak “ manzara bütünlüğü, coğrafi yapı, bitki örtüsü ve yerleşim alanlarına uzak” Geklinde ifade etmişlerdir.
Bu verilere göre Olgunlar-Hadeçur parkurunda birinci rotanın avantajlı olduğu görülmektedir. Olgunlarda 60 yatak, Hadeçur’da 10 bulunması bu parkuru spor turizmi ve trekking açısından olumlu kılmaktadır.

Yukarı Kavron-Göller-Mezovit-Yukarı Kavron Parkuru

Genel Tanıtım: Yukarı Kavron yaylası Ayder’e güneye doğru batıdaki vadi takip edilerek 13 km mesafede bulunmaktadır. Kara yoluyla ulaşım mümkündür.

Bu parkurda kaynak kişilerin tamamı değişkenler konusunda aynı olumlu düşünceleri paylaştıkları görülmektedir.
Bu verilere göre Yukarı Kavron-Göller-Mezovit-Yukarı Kavron parkuru trekking ve spor turizm açısından bölgedeki en avantajlı parkur konumunda bulunmaktadır. Buna sebep olarak Yukarı Kavron yaylasında 20 yataklı pansiyon olmasını ve Ayder turizm merkezine yakın konumda bulunmasını söyleyebiliriz.

Yukarı Çaymakcur-Yukarı Kavron Parkuru

Genel Tanıtım: Ayder’den Galler düzüne sonra doğudaki birinci vadiden Çaymakcur yaylasına 12 km mesafede ulaşılır. Yukarı Kavron yaylası Ayder’e güneye doğru batıdaki vadi takip edilerek 13 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur

Söz konusu parkuru “görsellik” açısından olumlu bulmayan bazı kaynak kişiler bunun sebebi olarak “manzara bütünlüğü ve coğrafi yapı” şeklinde ifade etmişlerdir.
Bu verilere göre Yukarı Çaymakcur-Yukarı Kavron parkuru bölgedeki diğer parkurlara göre trekking açısından dezavantajlı bir konumda bulunmaktadır. Parkurun tek avantajı Ayder’e yakın bir konumda bulunması ve Yukarı Kavrondaki 20 yataklı pansiyon olmasıdır.

Apivanak-Hadeçur Parkuru

Genel Tanıtım: Apivanak yaylası Çat yerleşkesinin doğusundaki Trovit vadisinin arkasındaki Palovit yaylasının güneyinde bulunmaktadır. Çamlıhemşin’den 45 km mesafede bulunmaktadır. Çoruh nehri üzerinde Sırakonaklar’dan Hadeçur 16 km mesafede bulunmaktadır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu parkuru “mesafe ve zaman” açısından olumsuz bulan kaynak kişilerin tamamı bunun sebebi olarak, “başlangıç ve bitiş noktalarının” farklı coğrafi alanlarda bulunması şeklinde ifade etmişlerdir. Aynı parkuru “flora” bakımından yetersiz bulan bazı kaynak kişiler buna sebep olarak parkuru “çarşak” bulduklarını ileri sürmüşlerdir.
Bu veriler göre Apivanak-Hadeçur parkuru mesafe ve zaman bakımından olumsuz görünse de Kaçkarların kuzey-güney geçişlerinde en kısa parkur konumunda bulunması avantajını koruması bakımından önemli bulunmaktadır. Ayrıca Hadeçur da 10 yataklı pansiyonun bulunması spor turizmi bakımından önemli görülmektedir.

Avusor-Yaylalar Köyü Parkuru

Genel Tanıtım: Ayder’in çıkışındaki doğudaki ilk vadi 11 km mesafede Avusor’a ulaşmaktadır. Yusufeli Barhal’dan batıya vadi takip edilerek Yaylalar köyüne ulaşılır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur.

Söz konusu parkuru “mesafe, zaman ve flora” aşısından olumlu bulmayan kaynak kişilerin tamamı bunun sebebi olarak “başlangıç ve bitiş noktalarının” farklı coğrafi alanlarda bulunmasını ve “bitki örtüsünün” yetersiz olmasını gerekçe olarak göstermişlerdir.
Bu verilere göre Avusor-Yaylalar parkuru spor turizm ve trekking açısından avantajlı bir konumunda olmadığı görülmektedir. Parkuru avantajlı konuma getiren Ayder’e yakın olması ve Avusor’da 15 yataklı pansiyon bulunmasıdır.

Avusor-Sırt Yayası Parkuru

Genel Tanıtım: Ayder’in çıkışındaki doğudaki ilk vadi 11 km mesafede Avusor’a ulaşmaktadır. Ardeşen’den Yeniköy, Sinan, Yukarı Durak güzergâhından güneye 37 km mesafede Sırt yaylaya ulaşılır. Her iki noktaya kara yolu mevcuttur

Söz konusu parkuru “zaman” açısından olumlu bulmayan bazı kaynak kişiler bunun sebebi olarak “başlangıç ve bitiş noktasının” farklı vadilerde bulunması şeklinde ifade etmişlerdir.
Bu verilere göre Avusor-Sırt yayla parkurunun güzergahı farklı vadilerden geçmesi bölgedeki diğer parkurlara göre Kaçkarların doğu uçunda bulunmasından dolayı trekking açısından avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Ayrıca parkur güzergahında bulanan Dadala pansiyonda 20, Avusor’da 15 yatak olması spor turizm açısındanparkuru avantajlı kılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir