Güreş

Güreş Nedir ? Güreşin Tarihsel Gelişimi

Güreş Nedir ? Güreş, iki kişinin belirli saha, süre ve kurallar çerçevesinde birbirlerine karşı hiçbir araç kullanmadan, şiddet uygulamadan, çeşitli oyunlarla rakibin sırtını yere getirmeye çalıştığı yapılan teknik hareketler ile puanların alındığı bedensel bir mücadele sporudur.

Güreş sporu, en basit ifadesiyle, fizikî güç ile onu en verimli şekilde kullanma biçimi olan tekniklerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir aktivitedir.

Dünya genelinde farklı kültürlere konu olan güreş, başlangıcından beri olimpiyatlarda yer alan yaygın bir spor branşıdır. Temel olarak kuvvet, dayanıklılık, teknik ve zekânın birleşimi olan güreş sporunda başarının olmazsa olmazları; yetenek ve vücut fizyonomisidir.

Güreşte bu iki koşulun dışında kazanma arzusu, mücadele, dayanıklılık, sürat, hızlı karar verme, bilimsel antrenman programlarından yararlanma, dengeli ve kontrollü beslenme, tecrübe ve güven duygusu profesyonel güreşçiler için başarının diğer etmenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dünya Güreş Birliği’nin (UWW) tanımına göre güreş; iki insanın, belirli boyutlardaki minder üzerinde, herhangi bir araç kullanmadan, belirlenmiş kurallara uygun biçimde teknik, beceri, kuvvet ve zekâlarını kullanarak birbirlerine üstünlük kurmaları için yapılan mücadeledir.

Güreşin Tarihsel Gelişi

İlk güreş müsabakaları ile ilgili bulgular, 5000 yıl önce yaşamış Sümerlere kadar uzanır. Yine Sümerlerde güreş yaygın olmakla beraber, Güreş Bayramı adı altında etkinlikler yaptıklarına dair bulgulara rastlanmıştır. Sümerlerin Gılgamış Destanı’nda da güreş müsabakalarından bahsedilmektedir. Çivi yazısı ve kabartmalarla anlatılan eserde; yapılan müsabakaların, müzik eşliğinde ve hakemli oldukları anlaşılmaktadır.

Çivi yazısı ve kabartmalarla güreş ifadeleri

Antik Mısır’da da güreş ile ilgili pek çok tarihî ve arkeolojik kalıntıya rastlanmıştır. Bunlardan en önemlisi, MÖ 1-3. yüzyıllarda Nil Nehri’nin orta kıyılarındaki Beni Hasan kalıntılarında bulunan kabirlerin üzerindeki güreş kabartmalarıdır. Bu kabartmalarda dört yüz çift güreşçi resmedilmiştir. Mısır askerleri arasında güreşin yaygın olduğu görülmektedir .

Yunanlılar içinse güreş, bir bilim ve sanattı. Genç erkekler için en önemli eğitimi temsil ediyordu. Onlar, vücutlarını yazın güneşten, kışın ise soğuktan korumak için zeytinyağı ve ince bir kum tabakasıyla kaplarlardı. Güreşler, o döneme ait resimler ve yazıtlardan anlaşıldığına göre, serbest stil güreş kurallarına benzemektedir .

Osmanlılarda ‘’Güreş Tekkeleri’’ kurulmuş ve güreş buradan yönetilmiştir. Çalıştırıcılarına “şeyh” sporcularına da “mürit” denildiği bilinmektedir. Bu tekkelerden en büyüğü bugünkü, İstanbul’un Zeyrek semtindeydi.

Bu tekkelerde birçok güreş tekniği etkili bir şekilde öğretilmiş ve önemli başarılar elde edilmiştir.

Türklerin en çok yaptıkları güreş türleri;

Günümüzde de bu güreşler geleneksel olarak devam etmektedir.

Dünyada yapılan başlıca geleneksel güreşler

● Kore-Ssireum

● Hindistan-Kushti

● Meksika-Lucha Libre

● Moğolistan-Bökh

● Özbekistan-Kuraş

● Rusya-Sambo

● Batı Afrika ülkeleri-Laamb

● İzlanda-Glima

● İspanya-Lucha leonesa

● İskoçya-Highlands

● Fransa-Gouren

● Japonya-Sumo Güreşi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir